top of page

DĚTI A DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE - DOPORUČENÍ

Doporučení byla vytvořena na základě materiálů Světové zdravotnické organizace (World Health Organization, WHO), Americké pediatrické akademie (American Academy of Pediatrics, AAP), Kanadské pediatrické společnosti (Canadian Paediatric Society, CPS), britské Královské akademie pro pediatrii a dětské zdraví (Royal College for Pediatrics and Child Health, RCPCH) a Australské vlády (Australian Government: Department of Health). 

classmates-working-together.jpg
Děti 0 - 2  roky:

Doporučený denní čas s obrazovkami: 0 

Doporučená fyzická aktivita:  do 12ti měsíců alespoň 30 minut denně,  1-2 roky minimálně 180 minut denně.

Dětem v této věkové kategorii se používání obrazovek (mobil, TV, počítač, tablet) nedoporučuje vůbec. Pro svůj zdravý vývoj potřebují dostatek spánku, pohybu a interakce s pečující osobou. Jen takovým způsobem se může dobře motoricky, kognitivně, sociálně a verbálně rozvíjet.  Přínos digitálních médií pro děti z nejmladší věkové kategorie dlouhodobě postrádá přesvědčivé vědecké důkazy.

Děti  3-5 let :

Doporučený denní čas s obrazovkami: max. 60 minut denně

Doporučená fyzická aktivita:  alespoň 180 minut denně

Dle světových doporučení by tyto děti  měly trávit s/před obrazovkou maximálně 60 minut denně, přičemž platí, že čím méně, tím lépe. V každém případě by se mělo jednat o kvalitní program podporující dětské učení, zobrazující pozitivní charaktery a sociální interakce, protože děti mají tendence napodobovat, co vidí.

 

Také by neměl obsahovat rychlé střihy, tedy rychle se měnící audiovizuální sekvence, které mohou mít negativní vliv na vývoj pozornosti v pozdějším věku. Děti by měly obrazovky používat vždy v přítomnosti rodičů a s jejich komentářem, neměly by požívat obrazovky při jídle a 60 minut před spaním, aby modré světlo nemohlo negativně ovlivňovat délku a kvalitu jejich spánku. TV i jiná zařízení by měla být vypnutá, pokud je nikdo aktivně nepoužívá.

 

V neposlední řadě by média neměla sloužit jako prostředek k uklidnění dítěte, což může mít velice negativní konsekvence pro vývoj sociálně emocionálních dovedností.

Děti 6- 11let:

Doporučený denní čas s obrazovkami: max. 120 minut denně. 

Doporučená fyzická aktivita:  alespoň 60 minut aerobních nebo jiných intenzivnějších fyzických aktivit denně a k tomu se třikrát týdně na hodinu věnovat sportovním aktivitám, které zpevňují kosti a budují svaly.

V tomto věku je doporučováno dětem možné problémy a rizikové faktory vysvětlovat, otevřeně diskutovat a přizvat je k tvorbě  mediálního plánu, který budou respektovat všichni členové domácnosti. Mediální plán, který obsahuje časové limity, zásady a pravidla o používání obrazovek.

Zároveň je ale třeba si uvědomit, že kvalitní program v médiích může dětem poskytnout kvalitní příležitost k rozvoji a učení. Rodiče by tedy měli dbát na to, aby mělo dítě dostatek příležitostí k všestrannému fyzickému a psychosociálnímu rozvoji a aby média byla využívána spíše jako prostředek k učení a pouze v omezené míře k zábavě, max. 2 hodiny denně (POZOR: čas na obrazovkách za účelem studia a školních povinností se do tohoto limitu nepočítají).Pro zajištění dostatku kvalitního spánku se opět doporučuje nepoužívat obrazovky 60 minut před spaním a na základě studií o obezitě u dětí, se doporučuje rodičům kontrolovat, co dítě u sledování obrazovky konzumuje.

Děti 12 +:

Doporučený denní čas s obrazovkami: neuvádí se (v tomto věku je vhodnější osvěta a prevence digitálních rizik).

Doporučená fyzická aktivita:  alespoň 60 minut aerobních nebo jiných intenzivnějších fyzických aktivit denně a k tomu se třikrát týdně na hodinu věnovat sportovním aktivitám, které zpevňují kosti a budují svaly

Tato věková skupina je  v souvislosti s digitálními riziky dozajista významně ohroženou skupinou. Právě u nich se vyskytuje výrazné množství patologických symptomů, jako jsou závislosti, nebo depresivita a snižující se spokojenost se životem, jež jsou často spojovány s nadměrným využíváním médií, zejm. sociálních sítí. 

I když si rodiče často myslí opak,  u dětí starších deseti let mají proces užívání obrazovek moderovat či přinejmenším monitorovat právě oni. Speciální pozornost mají rodiče věnovat známkám problematického užívání obrazovek jako jsou únava, poruchy spánku, sociální izolace nebo horšící se školní prospěch. Dalšími znaky, při kterých by měli rodiče zpozornět jsou:

  • časté stížnosti na nudu a smutek, pokud má dospívající omezený přístup k médiím,

  • opakované spory o časových limitech používání obrazovek a

  • negativní emoce doprovázející komunikaci v online prostoru nebo videohrách

Dostal/a jsi se do obtížné životní situace spojené s internetem či mobilními telefony? Někdo ti vyhrožuje, vydírá, zastrašuje a používá k tomu internet či mobilní telefon? Víš o kyberšikaně, kybergroomingu, sextingu, zneužití osobních údajů a dalších nebezpečích? Přemlouvá tě někdo prostřednictvím internetu či mobilního telefonu k osobní schůzce? Máš strach kontaktovat policii?

Neváhej a napiš do naší poradny! Pomůžeme ti! 
 www.napisnam.cz

bottom of page